Kdo jsme?‎ > ‎

Vedení


26. oddíl vede Jan Zrnovský, skautskou přezdívkou Klóbrc. Studuje


 

Zástupce vůdce je Jan Ječmeň, skautskou přezdívkou Aik. Absolvoval čekatelský kurz Vocať Pocaď a splnil čekatelské zkoušky, předstupeň ke zkouškám vůdcovským. Aik se pravidelně účastní mnoha rádcovských  a roverských kurzů např. RK Hradiště, RT Naděje a jeden rádcovský kurz přímo organizuje - RK Koblížek. V roce 2016 úspěšně maturoval na SŠ Kateřinky obor záchranářství a  v tomto oboru pokračuje i na vysoké škole v Pardubicích.
 

Zástupce vůdce je také Václav Bergl, skautskou přezdívkou Veno!. 


Ostatní vedoucí, neboli roveři, většinou absolvovali čekatelské zkoušky. Ti, kteří tak doposud neučinili, pracují pod dohledem zkušenějších vedoucích. Vedoucí se průběžně vzdělávají účastí na různých seminářích pořádaných Junákem, nebo studují metodické publikace Junáka.