Kdo jsme?‎ > ‎

Vedení26. oddíl vede Matouš Pilnáček, skautskou přezdívkou Citron. Je absolventem vůdcovského kurzu Gemini, na kterém prošel kromě jiných zkouškami z pedagogiky a psychologie, bezpečnosti a metodiky výchovy. Podmínkou udělení vůdcovských zkoušek je také absolvování zdravotnického kurzu. Je absolventem Podještědského gymnázia v Liberci. Studuje sociologii na filozofické fakultě Karlovy univerzity a současně studuje informatiku na fakultě informatiky a technologií ČVUT.Zástupce vůdce je Jan Ječmeň, skautskou přezdívkou Aik. Absolvoval čekatelský kurz Vocať Pocaď a splnil čekatelské zkoušky, předstupeň ke zkouškám vůdcovským. Aik se pravidelně účastní mnoha rádcovských  a roverských kurzů např. RK Hradiště, RT Naděje a jeden rádcovský kurz přímo organizuje - RK Koblížek. V roce 2016 úspěšně maturoval na SŠ Kateřinky obor záchranářství a  v tomto oboru pokračuje i na vysoké škole v Pardubicích.