Vedení

Matouš "Citron" Pilnáček

26. oddíl vede Matouš Pilnáček, skautskou přezdívkou Citron. Je absolventem vůdcovského kurzu Gemini, na kterém prošel kromě jiných zkouškami z pedagogiky a psychologie, bezpečnosti a metodiky výchovy. Podmínkou udělení vůdcovských zkoušek je také absolvování zdravotnického kurzu. Je absolventem Podještědskéh gymnázia v Liberci. Studuje sociologii na filozofické fakultě Karlovy univerzity a současně studuje informatiku na fakultě informatiky a technologií ČVUT.

Jan "Aik" Ječmeň

Zástupce vůdce je Jan Ječmeň, skautskou přezdívkou Aik. Absolvoval čekatelský kurz Vocať Pocaď a splnil čekatelské zkoušky, předstupeň ke zkouškám vůdcovským. Aik se pravidelně účastní mnoha rádcovských a roverských kurzů např. RK Hradiště, RT Naděje a jeden rádcovský kurz přímo organizuje - RK Koblížek. V roce 2016 úspěšně maturoval na SŠ Kateřinky obor záchranářství a v tomto oboru pokračuje i na vysoké škole v Pardubicích.

Ostatní vedoucí, neboli roveři, většinou absolvovali čekatelské zkoušky. Ti, kteří tak doposud neučinili, pracují pod dohledem zkušenějších vedoucích. Vedoucí se průběžně vzdělávají účastí na různých seminářích pořádaných Junákem, nebo studují metodické publikace Junáka.